WERKGROEP BEHEER GRUBBEHOEVE
Een samenwerkingsverband tussen huurders en toekomstige kopers
contactadres huurders:
George Mulders
Grubbehoeve 173
1103 GP Amsterdam Zuidoost
tel. 4613000
geomul@chello.nl
contactadres kopers:
Bernadette de Wit
Postbus 22057
1100 CP Amsterdam Zuidoost
tel. 6901483
beheer@grubbehoeve.nl
Moeder Aisa

Beter Beheer Grubbehoeve

De werkgroep Beheer van KJEB wil dat Grubbehoeve een mooi gerenoveerde, leefbare en veilige flat wordt met een goed imago. De werkgroep maakt een beheerplan en een invoeringsplan.

Speerpunten:
* eensluidende woongedragsregels voor alle bewoners, met als doel: een goed woonklimaat en beheersbare servicekosten. Motto: vrijwillig, maar niet vrijblijvend
* een overeenkomst tussen de woonconsumenten en Patrimonium (en andere uitvoerende bedrijven) over een goed en gelijk peil van onderhoud en dienstverlening in de hele flat.

Het beheerplan moet goeddeels zijn ingevoerd vóór de start van de renovatie (juli 2003). Immers, de ruimtelijke aanpak van een groot flatgebouw is dermate belangrijk en ingrijpend dat die alle aandacht vereist. Aandacht voor verbetering van het beheer is in die fase niet goed op te brengen.

 
Leden werkgroep Beheer KJEB:

Lynn Cox, Katrin Frobitter, Lot Oostveen, Bernadette de Wit (allen toekomstige eigenaren) en namens het Bewonerspanel Grubbehoeve George Mulders. De huurders zullen worden ondersteund door de Woonbond. Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site