Informatieboekje voor de vertrekkende bewoners van Grunder en Grubbehoeve

De tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten (zie punt 8), heeft de gemeenteraad van ƒ 8.000,- naar € 4500,- verhoogd. Of deze verhoging ook voor Grunder en Grubbehoeve zal gelden, hetgeen in de commissievergadering werd gezegd, moet nog een verder besluit genomen worden. Zie hier onder punt 4.

In de eerste week van september 2001 is het Informatieboekje voor de bewoners van Grunder en Grubbehoeve bezorgd bij alle bewoners van Grunder en bij de bewoners van Grubbehoeve vanaf nummer 176.
Aan de webversie van dit boekje, verzorgd door de Bewonerswerkgroep Grubbehoeve, kunnen geen rechten ontleend worden.
 Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site