Vereniging KOOP JE EIGEN BIJLMER
Postbus 22057, 1100 CB  Amsterdam Zuidoost
email: kjeb@grubbehoeve.nl
tel.: 699 4203  of  368 0170
giro: 828 0008KvK Amsterdam: 3410 9842
Pjotr Müller, zonder titel

KOOP JE EIGEN GRUBBEHOEVE - flatindelingen

Grubbehoeve kent voornamelijk twee flattypen: de kleine driekamerwoning (126 woningen) en de vierkamerwoning (108 woningen). Verder zijn er 18 grote driekamerwoningen en 68 tweekamerwoningen, welke laatste onderling behoorlijke verschillen vertonen.
In het overzicht van de huisnummering zijn de locaties van de typen aangegeven.
Dit zijn de indelingen van de eerstgenoemde drie typen:

Kleine driekamerflat
kleine driekamerflat
Grote driekamerflat
grote driekamerflat
vierkamerflat
Vierkamerflat Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site