Vereniging KOOP JE EIGEN BIJLMER
Postbus 22057, 1100 CB  Amsterdam Zuidoost
email: kjeb@grubbehoeve.nl
tel.: 699 4203  of  368 0170
giro: 828 0008KvK Amsterdam: 3410 9842
Pjotr Müller, zonder titel

Wordt een Bijlmer-believer, kom wonen in de Grubbehoeve

In Grubbehoeve, een van de mooist gelegen hoogbouw-flats van de Bijlmermeer komen over twee jaar minimaal 90 koopwoningen vrij. Het zijn drie- en vierkamerwoningen, gelegen in het laatste deel van de flat, die worden over gedragen aan de Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer. Een vierkamerwoning is 100 m2 groot en 2,62 m hoog.
De woningen zitten in een zogenaamde cluster en vormen dus een eigen blok.
Voor deze woningen zoekt de vereniging, KJEB, potentiële kopers.

De woningen worden leeg opgeleverd. Binnen een aantal, nader vast te stellen randvoorwaarden, mag de koper met zijn woning doen wat hij wil. Hij/zij mag zijn balkon tot serre verbouwen of er zijn huiskamer mee vergroten. Muren zonder draagfunctie kunnen gesloopt worden. Keuken kan bij de huiskamer worden getrokken, WC bij de badkamer, tenminste bij de 4-kamerwoning.
Het is ook mogelijk om twee woningen naast of onder elkaar te kopen en die met elkaar te verbinden tot een nieuwe woning.

Elke eigenaar wordt samen met andere eigenaars in de cluster eigenaar van het gehele blok. De Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer wordt daarvoor omgebouwd tot een eigenaren-vereniging. Samen moeten de eigenaren ook beslissen over het aangezicht van het blok, over de entree tot het blok en bijv. over het verwarmingssysteem.

De koopprijs van de woningen is nog niet officieel vastgesteld. Op dit moment gaan we uit van een gemiddelde basisprijs van fl. 65.000,-- per woning. In deze prijs zit de boekwaarde en bijvoorbeeld afkoop erfpacht voor 50 jaar. Boven op de fl. 65.000,-- komen bedragen voor opknapbeurt cluster, nieuw verwarmingssysteem, verbetering binnenkant woning, reservering groot onderhoud en nog zo wat. Voorlopig worden deze bedragen geschat op totaal fl. 100.000,--.

Het project is een unieke kans voor eenieder die een koopappartement voor weinig geld zoekt en de vrijheid om dit appartement naar eigen smaak in te richten.
Het project heeft echter alleen kans van slagen als zich op korte termijn vele potentiële kopers melden. Op dit moment praat de KJEB met 60 gegadigden. Het is nog niet bekend of dit inderdaad potentiële kopers zijn.
Volgens afspraak met de huidige eigenaar van de woningen, Patrimonium, moet de KJEB per 1 mei 2001 minstens 60 potentiële kopers hebben, die voor die tijd fl. 350,-- of fl. 500,-- (nog niet vastgesteld) als eerste aanbetaling voor de koop aan de KJEB hebben overgemaakt. Als dat gebeurt wordt de KJEB officieel rechthebbende op de cluster.
Voor eind 2001 moet in principe de hele planvoorbereiding rond zijn en moeten de potentiële kopers een optie op hun huis in de Grubbehoeve hebben genomen.
Voorjaar 2002 wordt met de bouwwerkzaamheden begonnen.

Meldt u nu aan als geïnteresseerde, per email of per brief. Ons adres is: KJEB, Postbus 22057, 1100 CB  Amsterdam Zuidoost, kjeb@grubbehoeve.nl. Meer informatie staat op onze website: www.grubbehoeve.nl

 

Wat is Grubbehoeve
Grubbehoeve is een van de oudste flats in de Bijlmermeer. Ze ligt ongeveer naast metrostation Ganzenhoef en naast het nieuwe winkelcentrum Ganzenpoort. Ze ligt in een gebied dat ook wel omschreven wordt als het Bijlmermuseum. De bedoeling is dat in gebied zoveel mogelijk de belangrijkste kenmerken van het Bijlmer-concept gewaarborgd blijven. De kenmerken zijn: wonen in park, geen auto's voor de deur, en veel uitzicht. Andere kenmerken waren: verhoogde wegen voor de auto's en geen bedrijven in en bij de flatgebouwen. Deze twee laatste kenmerken zijn in het Vernieuwingsproces van de Bijlmer gedumpt. Wegen worden verlaagd en er wordt steeds meer schone bedrijvigheid toegestaan.

In oorsprong bestond het Bijlmermuseum-gebied uit 8 flatgebouwen. Koningshoef is echter inmiddels gesloopt. En dat zal zeer waarschijnlijk ook gebeuren met Grunder. Beide flats lagen/liggen in de onmiddellijke nabijheid van Grubbehoeve. Koningshoef en Grunder worden vervangen door laagbouw en middelhoge appartementen-torentjes. Meer dan 2/3 van deze nieuwe woningen komen in de koopsector.
De andere 5 flats zijn of worden gerenoveerd. Het gaat om Groeneveen, al vernieuwd, Gooioord, is men mee bezig, Kruitberg, Kleiburg en Kikkenstein. In Kikkenstein komen koopflats en Gooioord wordt vooral bedoeld voor 50-plussers.
De flats worden gescheiden door grote partijen groen en water.
Tegenover Grubbehoeve ligt nog het appartementencomplex Gouden Leeuw, dat geheel bestaat uit koopwoningen, appartementen van 4 en 2 kamers, die momenteel (1 november 2000) voor respectievelijk 280.000 en 170.000 gulden in de woningmarkt staan. Hogere bedragen worden gevraagd.
Naast Gouden Leeuw ligt een soortgelijk complex, Groenhoven geheten, en daarnaast ligt een laagbouw-wijk met uitsluitend koopwoningen. Dat is Geerdinkhof, dat op zijn beurt weer grenst aan het park Bijlmerweide.

De woningen
Grubbehoeve bestaat momenteel uit 320 woningen die in eigendom zijn bij Patrimonium. Voor Grubbehoeve is momenteel een Plan van Aanpak geschreven, dat omschrijft hoe men in de toekomst Grubbehoeve wil vernieuwen.
Het plan is 60 woningen, aan het eind van de flat, te slopen, 90 woningen te verkopen aan Koop je Eigen Bijlmer en de overige 170 woningen worden op termijn aan de zittende of nieuwe huurders verkocht. Aan het eind van rit moet Grubbehoeve een volledige koopflat zijn (zie Vernieuwing Grubbehoeve volgens Patrimonium).
Wij van de KJEB proberen de sloop van de 60 woningen tegen te houden, want het is altijd zonde om goede appartementen te slopen, en de te slopen appartementen zijn juist uitermate geschikt voor ons plan van 'wild wonen' (het naar eigen smaak verbouwen van een bestaand appartement).
Wij hebben onze koopcluster liever in het laatste deel van de flat (zie Vernieuwing Grubbehoeve volgens KJEB) dan op de huidig bepaalde plek.
We streven er verder naar om met de verkoop van de huurwoningen, dus alle woningen buiten de sloop en de cluster, zo snel mogelijk te beginnen, liefst voorjaar 2001.
Deze huur-koopwoningen zullen op termijn door Patrimonium worden opgeknapt. Huurders/eigenaren krijgen inspraak in de verbouwing, maar geen zeggenschap zoals bij de cluster.
De koopprijs van deze woningen zal tegen of rond de 2 ton komen te liggen, inclusief verbouwing appartement en het gebouw.

Voorzieningen
Als u in Grubbehoeve komt te wonen, treft u de volgende voorzieningen aan:

 • park in de onmiddellijke omgeving
 • park achter Grunder/Geerdinkhof, ofwel de Bijlmerweide
 • een nieuw winkelcentrum naast de deur
 • een metrostation naast de kop van de flat
 • twee kinderboerderijen
 • een buurthuis
 • een 2de winkelcentrum, Kraaiennest, op 5 minuten lopen
 • een 3de winkelcentrum, de Amsterdamse Poort, op 10 minuten fietsen
 • een 2de buurthuis bij Kraaiennest
 • een galerie in Grubbehoeve
 • een bar in Grubbehoeve
 • twee andere bars in de onmiddellijke omgeving
 • een onderwijs- en banencentrum, CEC, naast Grubbehoeve Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site