B e w o n e r s p a n e l   G R U B B E H O E V E
Contact: George Mulders  Adres: Grubbehoeve 173, 1103 GP  tel. 06-29.172.878

Verslag bewonersavond 15 april over het renovatieplan Grubbehoeve

 

Aanwezig: ca. 30 bewoners (volgens presentielijst), leden van het panel: George Mulders, Ad Lang, Jenny de Jong, Nadine Wartes, Cornelli Barron, Rob Spiekerman, Anneke van Kluijve (Woonbond; avondvoorzitter), Mechtild Linssen (Patrimonium; projectleider renovatie Grubbehoeve), Koen Crabbendam (CASA, architect renovatie Grubbehoeve).

 

Opening door George Mulders en Anneke van Kluijve

De bedoeling van deze avond is voorlichting over de huidige (voorlopige) plannen van Patrimonium voor de renovatie, gevolgd door discussie over het advies dat het Bewonerspanel hierover wil uitbrengen. De plannen van Patrimonium zijn nog niet definitief, ze kunnen nog worden bijgesteld, hopelijk meer in de richting van de wensen van de bewoners. Dat houdt wel in dat hetgeen er gepresenteerd wordt, uiteindelijk toch anders zal kunnen worden.

 

Stand van zaken en inpandige renovatie door Mechtild Linssen

Er zijn vier delen te onderscheiden: het huurdeel (169 woningen aan het begin van de flat), het KJEB-deel (90 woningen), het "sloop"-deel (60 woningen) en de plint (de woningen in de huidige binnenstraat en de ruimten op de begane grond).

Het huurdeel wordt nu en straks bewoond door huurders, maar leegkomende woningen worden straks verkocht. Huurders kunnen na de renovatie ook hun eigen woning kopen; over de voorwaarden en de prijzen daarvan is nog niets bekendgemaakt. In de woningen van de overige delen komen kopers.

Het laatste deel van de flat wordt niet gesloopt. Het wordt verkocht, mogelijk aan de VOD (Vrolijke Oude Dag), een vereniging van alleenstaande en samenwonende oudere dames. In de plint komen woningen en bedrijven, indien mogelijk gekoppeld. Het KJEB-deel wordt aan de KJEB verkocht, sommige toekomstige kopers hebben al een woning betrokken. Deze avond gaat vooral over het huurdeel.

Een eerste ontwerp is in de zomer van 2002 geraamd, maar bleek veel te duur. Projectleider Gerhard Steinfelder werd ingeruild voor Mechtild Linssen, zij is met een nieuw ontwerp begonnen; dit ontwerp wordt nu gepresenteerd.

De plannen moeten in de zomer definitief worden, waarna het bestek, de aanbesteding en de gunning volgen voordat begonnen kan worden met de uitvoering. De uitpandige renovatie zal ergens in 2004 starten. De inpandige renovatie gebeurt eerder, na de zomer 2003 is het plan. Eerst moeten er echter voldoende akkoordverklaringen binnen zijn.

 

De hoofdlijnen van de inpandige renovatie zijn:

  • installaties: de centrale verwarming en de warmwatervoorziening worden geheel anders: er komt een warmtewisselaar in de keuken tegen de gevel en boven de aanrecht, die 10 cm korter wordt. Ook koudwaterleidingen zullen anders lopen. Dit houdt in dat er heel wat buizen door de woningen zullen komen lopen; hoe precies valt straks in een modelwoning te zien.

    Verwarming, warmwater en koudwater zullen individueel bemeterd worden.

  • gevels: er komen een nieuwe voordeur en andere voorzieningen om te voldoen aan het politiekeurmerk
  • indeling: twee weken voor de verbouwing worden de muizen en de kakkerlakken bestreden. De groene vouwwand in de vierkamerwoningen gaat er uit, evenals de doorgeefkast
  • keuken/toilet/douche: er komen keukenkastjes boven de aanrecht, een nieuwe stortbak in de WC, het douchegarnituur wordt vernieuwd.
  • opties: tegen meerprijzen (bijvoorbeeld een hogere huur of een bedrag ineens) kan de huurder extra zaken bestellen zoals een ligbad, een nieuwe toiletpot, een schuifpui etc.
 

"Museumflat Grubbehoeve" door Koen Crabbendam

Onder deze titel bespreekt de architect de uitpandige renovatie. De grootste veranderingen komen bij de liften en in de plint.

Lift A: de lift gaat door naar 10 hoog, de brievenbussen komen naast de toegang, op de begane grond. Stortkokers verdwijnen overal.

Het fietspad onder het eerste deel van de flat (Gulden Kruispad) wordt verlegd en gaat vlak bij lift B onder de flat door. In deze onderdoorgang van twee etages is de toegang tot het trappenhuis en de liften. De flat wordt ter hoogte van de onderdoorgang zo smal mogelijk gemaakt. De buitenlift wordt gesloopt, er komt een lift naast de huidige lift, de trap komt waar nu de blinde balkons zijn. In de buurt van de liften komen kleine fietsenstallingen; de huidige boxen vervallen.

 

Discussie over renovatie en advies van Bewonerspanel

Het panel en de Woonbond hebben een conceptadvies gemaakt. Dit zal bijgesteld worden naar aanleiding van de discussie. Het advies gaat 25 april naar Patrimonium; Patrimonium heeft toegezegd er binnen drie weken schriftelijk op te zullen reageren.

Het verslag van deze avond gaat naar alle bewoners. Aanwezigen en panelleden en -sympathisanten krijgen een map met een uitgebreidere beschrijving van de renovatie en de adviesbrief van het panel. Deze documentatie is ook te verkrijgen bij het panel en zal op de webpagina http://www.grubbehoeve.nl gepubliceerd worden.

Het verdwijnen van de bergingen valt sommigen koud op hun dak. De argumentatie, dat de boxen niet gebruikt blijken te worden, is een gotspe: de boxsleutels worden al jaren niet meer bij verhuring gegeven en nu constateert men dan plots onbruik van het gehuurde! In ieder geval blijven er bergingen op de etages. Of de getekende fietsenstallingen wél gebruikt zullen worden is ook maar de vraag. Het panel wil het huidige en toekomstige gebruik inventariseren en kijken wat de mogelijkheden zijn.

Het verdwijnen van de Collectieve Ruimten uit het gehuurde lokt reacties uit van "Ha, eindelijk!" tot "Nee, vreselijk!" In ieder geval is het verdwijnen hiervan, evenals het verdwijnen van een berging, een ongewenste verkapte huurverhoging.

Het uitblijven van voorlichting over de koopmogelijkheden is sommigen een doorn in het oog. Ook vreest men voor uitdrijvingseffecten als een zeker percentage verkocht is. Een ander beangstigend scenario zijn de "Kikkensteinse toestanden". In Kikkenstein worden, naar verluidt, woningen gekocht die als kerk, doorgangshuis, bordeel, restaurant of ander overlastgevend bedrijf geëxploiteerd worden. Patrimonium trekt er zich niets van aan en de Vereniging van Eigenaren is niet bij machte er tegen op te treden.

Verder blijken vele individuele problemen, die voor een deel met het renovatieproces zelf te maken hebben. Het panel probeert deze problemen mee te nemen in gesprekken met Patrimonium over het Sociaal Plan.

 

 

Volgende bewonersavond: 27 mei 2003, 20:00, plaats wordt nog bekend gemaakt.

 
 
home
  Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site