W o n i n g s t i c h t i n g     R o c h d a l e
Behandeld door: Irene de Bruin    tel. 020 - 698 6444

 

 

Amsterdam, 29 april 2004

 

Onderwerp: Onderhoud / Renovatie 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

 

Wij willen u door middel van deze brief informeren dat we op maandag 10 mei aanstaande gaan starten met de uitvoering van het installatiewerk in Grubbehoeve. Dit is een belangrijk onderdeel van het inpandige onderhoud aan de flat. De eerste werkzaamheden vinden buiten de woningen plaats en worden uitgevoerd door het installatiebedrijf Metapart BV uit Amsterdam.

 

De uitvoering begint met het aanbrengen van de transportleidingen voor water en centrale verwarming door de bestaande vliegerkasten bij respectievelijk lift C en lift B. Ook wordt vanaf 10 mei aanstaande gewerkt in het ketelhuis bij entree B ten behoeve van aanpassingen aan en vanaf de ketel.

 

Werkzaamheden in de woning

De komende vier maanden wordt er nog niet in de woningen gewerkt. We houden u goed en regelmatig op de hoogte van de werkplanning en -volgorde. Circa 6 weken voordat we bij u in de woning starten met de werkzaamheden krijgt u daarover van ons bericht. Onze opzichter zal geruime tijd voordat de aannemer start in uw woning met u de woning opnemen. Op dat moment kunt u hem allerlei vragen stellen en worden er afspraken met u gemaakt.

 

Overlast

Hoewel we proberen de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken moet u er toch rekening mee houden dat u hinder van de werkzaamheden zal ondervinden. De werklieden werken van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur.

 

Voor de aanpassingen in het ketelhuis en de hydrofoorruimte is het noodzakelijk voor het installatiebedrijf om tijdelijk één dagdeel de centrale verwarming en warm water af te sluiten. Hierover wordt u tijdig en apart geïnformeerd.

 

Van 24 mei t/m 11 juni 2004 worden door het installatiebedrijf gaten geboord in het dak voor de nieuwe leidingdoorvoeren naar de ondergelegen woningen. Het dak wordt niet volledig doorboord en u hoeft -in het geval u op de 10e verdieping woont- dus ook niet hiervoor thuis te blijven. Wel zult u van het boren lawaaioverlast ondervinden.

 

Lawaai

De werklieden van het installatiebedrijf kunnen veel lawaai produceren. Zij moeten immers gaten boren door dikke betonnen vloeren en wanden in het ketelhuis, de vliegerkasten bij liften B en C en in het dak. Om de overlast te beperken laten we de werklieden 's ochtends niet te vroeg beginnen en 's middags op tijd ophouden.

 

Waar

In de komende maanden wordt gewerkt in de volgende ruimten in Grubbehoeve:

-  Ketelhuis en berging begane grond bij lift B;

-  Hydrofoorruimte en hal begane grond bij lift C;

-  Containerberging 1e verdieping bij lift B;

-  Hal en vliegerkast 1e verdieping bij lift C;

-  Vliegerkast bij lift B (2e t/m 10e verdieping);

-  Vliegerkast bij lift C (2e t/m 10e verdieping);

-  Hele dak (met name in strook aan hofzijde en bij bestaande lift B).

 

Wanneer

  1. Van 10 mei t/m 14 mei 2004: werkzaamheden in en bij ketelhuis, begane grond bij lift B.
  2. Van 10 mei t/m 25 juni 2004: aanbrengen van transportleidingen via de vliegerkasten bij liften B en C naar het dak.
  3. Van 24 mei t/m 11 juni 2004: boren van gaten in het dak voor de nieuwe leidingdoorvoeren naar de ondergelegen woningen.
  4. Van 21 juni t/m 03 september 2004: aanbrengen van betonnen poeren op het dak.
  5. Van 05 juli t/m 09 juli 2004: transporteren van de hoofdleidingen naar het dak.
  6. Van 12 juli t/m 01 oktober 2004: monteren van de hoofdleidingen op het dak.
  7. Van 26 juli t/m 20 augustus 2004: vakantie.

 

Als alles volgens planning verloopt, is het installatiebedrijf Metapart eind september 2004 klaar met het installatiewerk op het dak en kan vervolgens worden gestart met de werkzaamheden in de woningen zoals getoond in de modelwoning.

 

Gebruik liften, trap en binnenstraat

De liften bij B en C blijven gewoon functioneren. De trappenhuizen en binnenstraat blijven toegankelijk. Aan het begin en eind van elke werkdag mogen de werklieden gebruik maken van de liften voor het vervoer van materieel (gereedschap e.d.). Dit geldt alleen voor de werklieden van het installatiebedrijf Metapart.

 

De installateur en de bouwkundige aannemer die daarna vele maanden in de flat aan het werk zullen zijn, moeten bouwliften plaatsen voor het vervoer van hun spullen.

 

Werkzaamheden in de woningen

Wij streven ernaar dat het installatiebedrijf Metapart en de bouwkundig aannemer Kondor Wessels uit Amsterdam vanaf oktober 2004 starten met de werkzaamheden in de woningen. Er is nog niet besloten in welke strang woningen (vanaf 10e t/m 2e verdieping omlaag) wordt gestart. Hierover wordt u apart nog geïnformeerd.

 

Vragen?

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u overdag terecht bij George Bieseman (tel: 020-398 64 42/ email: gbieseman@deltaforte.nl) of bij Irene de Bruin (tel: 020-398 64 83/ email: idebruin@deltaforte.nl), beide werkzaam bij Delta Forte, het projectmanagementbureau van woningstichting Rochdale.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Namens Delta Forte,

de projectleider voor Grubbehoeve,

Sabine Renders

 

 

 

WONINGSTICHTING ROCHDALE

 

M Theijsmeijer

hoofd Project Participatie

 
 
home
  Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site