B E W O N E R S P A N E L   G R U B B E H O E V E
januari 2002 n i e u w s v e l nummer 1
Bewonerspanel Grubbehoeve contactadres George Mulders, Grubbehoeve 164, tel. 4613000 http://www.grubbehoeve.nl/

"Leden gezocht voor Bewonerspanel,"
zo lezen we in Bewonersbrief nr. 72 van december 2001, uitgegeven door Patrimonium. Op de begeleidende foto's zijn voornamelijk medewerkers van Patrimonium zelf te zien. Deze foto's zijn overigens gemaakt tijdens voorlichtingsavonden in het CBB-gebouw over vertrek uit de Grubbehoeve, terwijl het Bewonerspanel juist van belang is voor die mensen die in de Grubbehoeve willen blijven (of gaan) wonen.
Verder lijkt het in dit artikel of de huis-nummers 1 t/m 31 buiten de renovatie vallen. Deze nummers, voorzover ze bestaan, vallen wel degelijk in de renovatie.

BELANGRIJK!
Voor mensen die van plan zijn in de Grubbehoeve te blijven, met name voor degenen die hun eigen woning willen kopen, is het zaak er op toe te zien dat Patrimonium de renovatie niet verprutst. Voorbeelden daarvan zijn er genoeg.

OPGEVEN
Opgeven voor het bewonerspanel kan bij Ammeranthe Groeizaam van Patrimonium, tel. 3429444, tussen 9:00 en 12:00 uur (niet op donderdag) of bij George Mulders (zie boven).
De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 17 januari, van 15:00 tot 17:00 uur, rayonkantoor Ganzenhoef, Gravestein 25.


Exit

Bob Soer, participatiemedewerker van Patrimonium, deed tot voor kort ook de participatie voor Grubbehoeve. Hij wordt nu volledig op Kikkenstein ingezet. Zijn opvolger voor Grubbehoeve is Ammeranthe Groeizaam.
Het contract van Yvonne de Koning, hoofd beheer voor o.a. Grubbehoeve is niet verlengd. Haar taken worden overgenomen door Alide Oldenhove. Alide heeft totaal negen flats in beheer.
Helen Hoogenhout, projectleider renovatie Grubbehoeve bij Patrimonium, heeft zich tijdelijk teruggetrokken. Haar taken worden waargenomen door haar baas, Willem Kwekkeboom, directeur Stedelijke Vernieuwing.Beheersoverleg

Op 13 december 2001 heeft het Bewoners-panel twee keer overlegd met Patrimonium.
Het eerste overleg betrof het beheer. Een aantal dames die bijeenkomen in het centrum voor vrouwenempowerment heeft ooit bij Hannah Belliot geklaagd over de toestanden in Grubbehoeve. Uiteindelijk is er toen een speciale avond georganiseerd waar de top van Patrimonium aanwezig was. Van de betreffende klagers was er toen maar één aanwezig. Nu was dan de herkansing, waarbij ook het Bewonerspanel uitgenodigd was.
Het panel was vooral geïnteresseerd in het beleid ten aanzien van het beheer. Het beheer is niet gericht op een voor huurders meetbaar doel. Je zou iets verwachten als "de lift moet altijd werken, storingen moeten binnen een uur na melding opgelost zijn, meer dan drie storingen per week is onaanvaardbaar". Er is ook niet een beleidsplan om de verkoopbaarheid van de flat te verbeteren.

UITVOERING VAN BELEID
Over de uitvoering van het beheersbeleid was Patrimonium duidelijker.
Over het normale beheer wordt overlegd met de Bewonerswerkgroep, met het panel wordt gesproken over het interimbeheer, dat te maken heeft met de renovatie. Er is binnenkort een plan voor het interimbeheer beschikbaar.
De vuilophaal is geïntensiveerd: 7 dagen per week worden de containers geleegd, het grofvuil wordt binnenkort ook dagelijks meegenomen.
De woningen in het KJEB-deel en het sloopdeel, vanaf nummer 175 dus, worden bij leegkomen niet meer verhuurd. Onder de 175 wordt er nog wel verhuurd. Nieuwe huurders daar moeten bij voorkeur toekomstige kopers zijn.
Achterstallig onderhoud, dat tot vervolgschade zou leiden, wordt wel opgepakt. Optische zaken als afbladderende plafonds worden in de renovatie opgepakt.
Het call-centrum voor de klachtenmeldingen wordt per 1 januari 2002 anders georganiseerd. Voor rayon Ganzenhoef komt deze reorganisatie vijf maanden later.Inrichting participatie

De tweede vergadering op 13 december ging over de participatie zelf. Bob Soer blijkt een participatieplan te hebben gemaakt; dit moet eerst worden afgemaakt en overgedragen aan Ammeranthe Groeizaam, voordat het met het panel besproken kan worden.
Er is geen eigen budget voor participatie bij Patrimonium; alles moet uit het project komen. Zoals bijna alles bij Patrimonium, krijgt de afdeling participatie met een reorganisatie te maken.

VOORWAARDEN
Voor goede participatie is een goede en regelmatige voorlichting nodig aan alle bewoners. Een bewonersvertegenwoordiging zoals het panel moet een soort mandaat hebben. Het moet ook goed ondersteund worden door een onafhankelijke partij. Het moet een formele partij zijn in de renovatie, die de andere partijen aan afspraken kan houden. Het moet bijvoorbeeld niet zo zijn, zoals nu, dat de participatiemedewerker, die in dienst is van Patrimonium, de huurders vertegenwoordigt in het bouwteam. Een en ander moet in een participatieplan vastliggen.
Voorlopig neemt het panel de voorlichting van de bewoners op zich, daarbij financieel ondersteund door Patrimonium. De inhoud wordt alleen door het panel bepaald. Patrimonium geeft ook informatie, maar vanuit het formele verhuurdersstandpunt.

NOTA VAN UITGANGSPUNTEN
Op het vorige overleg van Bewonerspanel kon voor de laatste keer commentaar ingebracht worden op de Nota van Uitgangspunten. In deze nota wordt de renovatie op hoofdlijnen beschreven, hoewel af en toe nog tamelijk gedetailleerd. Niet iedereen kon toen al zijn commentaar kwijt; sommigen hebben dat achteraf nog schriftelijk ingebracht. Vervolgens werd dat door Bob Soer niet geaccepteerd, "al het commentaar moet in een panelvergadering ingebracht worden." Met deze uitleg geconfronteerd, wil Ammeranthe de schriftelijke opmerkingen van Rob en George nog in de NvU verwerken. 
home
 


 Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site