Koop Je Eigen Grubbehoeve

De verkoopfolder

In Grubbehoeve, een van de mooist gelegen hoogbouwflats van de Bijlmermeer, start een uniek experiment: Koop Je Eigen Grubbehoeve (KJEG), 90 huurappartementen, die samen een cluster vormen, worden ter verkoop aangeboden. De toekomstige eigenaren gaan mee bepalen hoe het gebouw en hun eigen appartementen verbouwd en gerenoveerd worden. We noemen dat: Koop voor verbetering ofwel verbouw in eigen beheer.
De ideeën hiervoor werden voor het eerst gelanceerd door twee Bijlmerbewoners: Bernadette de Wit en Henno Eggenkamp. Samen met andere bewoners richtten zij later de Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer (KJEB) op. De woningen in de KJEG-cluster worden door de KJEB ontwikkeld. De koopcontracten worden afgesloten met Nieuw Amsterdam/Patrimonium. De KJEB blijft mede-bepaler als er op l juli 2002 60 potentiële kopers zijn, die een eerste aanbetaling van € 454 hebben gedaan. Als het de KJEB niet lukt deze kopers te vinden, zet Nieuw Amsterdam/Patrimonium het project alleen voort.

WAT IS DE KJEB

De KJEB is een vereniging, die op dit moment als projectontwikkelaar van de cluster optreedt. Voor € 27,23 per jaar is men lid. Van de leden wordt verwacht dat zij zich actief inzetten voor de realisatie van het (gezamenlijke) project.
Met de contributies doet de vereniging kleine uitgaven als porti en kopieerkosten. De ontwikkelingskosten worden voorgeschoten door Patrimonium en worden later verrekend in de koopsom.
De KJEB is met alleen ontwikkelaar, maar zal ook funktioneren als vereniging van eigenaren. Als zodanig is ze verantwoordelijk voor onderhoud en beheer in de KJEG-cluster. De leden moeten op zeker moment beslissen om voor de Grubbehoeve een eigen vereniging van eigenaren op te richten. De KJEB kan dan verder gaan als ontwikkelaar van soortgelijke projecten in andere hoogbouwflats.

WIE MAG ER KOPEN

Iedereen kan en mag een KJEG-woning kopen. We zoeken echter vooral mensen die van de Bijlmer hoogbouw houden en die met elkaar de cluster Koop Je Eigen Grubbehoeve willen ontwikkelen. Er zijn nog enkele voor-waarden. Zo moet men lid zijn van de KJEB en bereid zijn om samen met Patrimonium een koopoptie te tekenen. Deze overeenkomst houdt m dat men een eerste aanbetaling van € 454 doet en zich verplicht in totaal € 2269 boete te betalen als men zonder goede redenen afhaakt. De toekomstige koper moet natuurlijk ook voor het door hem of haar gewenste appartement een hypotheek kunnen krijgen. Als er meer dan een kandidaat voor een appartement is, krijgen bewoners uit Grubbehoeve en Grunder voorrang. Daarna komen bewoners uit de hoogbouw en vervolgens voormalige bewoners van de hoogbouw Bijlnier aan de beurt.
Meer informatie over de rangorde en de voorwaarden vindt u in de bijlage: hoe nu verder/spelregels.

GEHEEL GRUBBEHOEVE: KOOPFLAT

Grubbehoeve bestaat momenteel uit 10 woonlagen van 3 aan elkaar geschakelde blokken met in totaal 320 woningen. Daarnaast zijn er collectieve ruimten, waarin gevestigd zijn: een galerie, een bar, een restaurant, en het kinderpersbureau Wise Kids.
Nieuw Amsterdam/Patrimonium zal de laatste 60 woningen van het flatgebouw slopen. Er komt een nieuw woon-gebouw voor in de plaats. 90 Grubbehoeve-woningen gaan naar de KJEG-cluster. De overige 170 woningen worden door Patrimonium opgeknapt en verkocht aan zittende huurders, tenminste als die huurder dat wil. De huurder kan dus huurder in Grubbehoeve blijven, maar vertrekt hij of zij dan wordt de woning ter verkoop aangeboden. Grubbehoeve eindigt als volledige koopflat.

DE CLUSTER

Mensen die een woning in de cluster kopen, hebben velerlei voordelen. Ze betalen een lagere prijs dan de marktwaarde en ze hebben een woning voor het uitzoeken: een driekamer-, een grote driekamer of een vier/vijf-kamerwoning. In principe kan men ook twee flats boven of naast elkaar kopen.
De woningen op de bovenste etage kunnen worden verrijkt met een daka-telier en wellicht een dakterras. Tien 4-kamerwoningen links naast de lift hebben niet alleen 4/5-kamers, maar ook een extra berging in huis plus de mogelijkheid van nog een berging, direct naast de inpandige. De nieuwe eigenaar mag met zijn woning doen wat hij/zij wil, maar moet natuurlijk wel rekening houden met zijn buren, met eisen van Bouw- en Woningtoezicht en bijvoorbeeld de Welstandscommissie. Er zijn meer randvoorwaarden en die vindt u verderop.
In de cluster kunnen ook geheel nieuwe woningen worden ontwikkeld. Dat kan vooral op de begane grond en 1ste etage. Je kan er een woning met twee etages en de deur aan de straatkant neerzetten. Een woon/werkwoning of atelierwoning is ook mogelijk.
De eigenaren van de cluster-woningen bepalen gezamenlijk hoe hun clus-ter er als geheel uit komt te zien: de uiterlijke vorm, de kleuren, de entrees etc. Zij doen dat samen met de architect die voor de gehele renovatie van het gebouw verantwoordelijk is. Die architect kijkt natuurlijk ook naar de woonwensen van de overige bewoners in Grubbehoeve. Het blijft tenslotte EEN gebouw.

PRIJS WONING

De prijs van de woning wordt bepaald door een basisprijs, bestaande uit onder andere de boekwaarde van de woning, afkoop erfpacht en leegstandskosten, plus kostprijs renova-tie gebouw en woning zelf. Definitieve prijzen zijn nog niet vast gesteld, maar toekomstige bewoners moeten rekening houden met bedragen tussen de fl. 185.000 / € 84.000 (3-kamerwoning) en fl. 250.000,- / € 113.445 (grote 4-kamerwoning).
U betaalt in ieder geval nooit meer dan de kostprijs. Er is geen partij die winst op de verkoop maakt, noch Nieuw Amsterdam/Patrimonium, noch de KJEB of enige financier. En als lid van de KJEB bent u altijd betrokken bij het vaststellen van de prijzen. U bent tenslotte samen met andere leden de eigenlijke projectontwikkelaar van de cluster.
Het bedrag dat u kwijt bent, is hoe dan ook veel lager dan u voor een vergelijkbare woning in Amsterdam of omgeving moet betalen. De voordelige prijs van de woning betekent wel dat u de woning niet meteen na koop weer mag verkopen. Er komt dus een anti-speculatiebeding. We willen bewoners die voor langere tijd hun plek in de Grubbehoeve zoeken.
Natuurlijk bent u meer kwijt als u in uw eigen woning gaat investeren, door bijvoorbeeld de bouw van een erker en het verkleinen van het balkon. Maar dat beslist uzelf. Onze koopprijs geldt de huidige woning plus de verplichte verbeteringen, waarover straks meer.
Voor een geheel nieuwe woning op de begane grond en 1-hoog, of twee samengetrokken woningen boven of naast elkaar moet u rekening houden met hoge sloop- en verbouwkosten. Gelukkig staat daar tegenover dat u meer mogelijkheden hebt om het huis naar eigen wens in te richten.

WAT VOOR WONING KRIJG IK

De huidige woningen in Grubbehoeve zijn tussen de 70 en 110 m2 groot. De laatste is een vier/vijfkamer woning. Alle vertrekken zijn ruim beme-ten, zowel de keuken als de wc, de badkamer en woonkamer. Er is een 150 cm breed balkon langs de gehele breedte van de flat, met toegang vanuit de slaap- en woonkamer. Een 4-kamer appartement is circa 10 meter breed.
De woning is 2,62 meter hoog. De buitenramen hebben dubbel glas en buitengevels zijn enkele jaren geleden opnieuw in de verf gezet.

RENOVATIE BINNEN

Elk appartement krijgt een verplichte verbetering, een zogenaamd basispakket. Zo komt er in elk appartement extra warmte-en geluidsisolatie en een nieuw verwarmings- en warmwatersysteem met individuele bemetering (u betaalt dus niet voor de buren). U maakt echter zelf uit of u bijvoorbeeld voor radiatoren of vloerverwarming kiest. Andere verplichte verbeteringen hebben te maken met duurzaamheid, bestaande gebreken in of aan de woning en toekomstig groot onderhoud. Ze staan opgesomd in een Nota van Uitgangspunten voor renovatie en de kosten ervan zitten in de koopprijs. Er wordt in dit basispakket niets veranderd aan de indeling van het appartement.
U kunt uw woning verbouwen naar eigen behoefte en wensen, maar u moet natuurlijk altijd rekening houden met uw buren en met de constructie van het gebouw. Zo lijkt het verstandig om van de betonnen tussenmuren af te blijven. Technisch onderzoek moet uitwijzen of deze muren deels gesloopt kunnen worden. U dient verder rekening te houden met de verlangens van de Welstandscommissie en andere regelgeving. Ingrijpende verbouwplannen zullen door Vereniging van Eigenaren moeten worden goedgekeurd. De Vereniging zal er ook op moeten toezien dat verbouw tot zo min mogelijk overlast bij uw buren leidt.
Onderzoek van het architectenburo Casa heeft inmiddels uitgewezen, dat het betrekkelijk eenvoudig is om een deel van het balkon om te bouwen tot een erker en om de indeling van de hal te wijzigen. Voor deze verbouwingen kunnen straks handige inbouwpakketten ontwikkeld worden. Alle verbeteringen bovenop het basispakket vallen buiten de koopsom, die u voor de woning betaalt.

RENOVATIE GEBOUW

Bij de renovatie van het hele gebouw hebben we te maken met groot onderhoud, ofwel ervoor zorgen dat het gebouw nog jaren mee kan, een nieuw uiterlijk van het gebouw (de schil, zoals architecten dat noemen) en het vernieuwen van alle semi-openbare ruimten, zoals de entrees en trappenhuizen.
Er wordt in ieder geval waar mogelijk nieuwe isolatie aangebracht, al het schilderwerk krijgt een beurt en er wordt een duurzame, eigentijdse energievoorziening geïnstalleerd. Technisch onderzoek moet uitwijzen welke maatregelen nog meer gewenst zijn.
Voor de uiterlijke verschijning van het gebouw zijn nog geen plannen. Wel is het streven, dat het oorspronkelijk concept van de Bijlmer Hoogbouw zoveel mogelijk gehandhaafd wordt. Dat betekent veranderen in de geest van de architectuur-ideologie uit de jaren 20-30, de zogenoemde Bauhaus-stijl, en daaraan gekoppeld de ideeën van Le Corbusier/CIAM, die zorgde voor de principes van de Bijlmer. Het gaat dan om ruimte, transparantie, func-tionaliteit, geen opleukende versieringen, strak en sober. Waar nodig en mogelijk moet deze stijl natuurlijk worden aangepast aan moderne ideeën over de architectuur en het wonen.
Van de architect eisen we verder dat hij goed met bewoners kan samenwerken en hen accepteert als mede-opdrachtgever. We willen daarnaast dat hij aparte vormgevers inschakelt voor het ontwerpen van nieuwe entrees en trappenhuizen.
We streven ernaar, dat er op de begane grond nieuwe bedrijfjes/winkels komen. Volgens het oude concept van de Bijlmer was dat verboden, omdat je de functies werken, wonen en ook verkeer streng gescheiden moest houden. In deze scheiding geloven we echter niet meer. We willen wonen en werken weer bij elkaar brengen. De bedrijfjes/winkels moeten de levendigheid van flatgebouw en omgeving vergroten en vanzelfsprekend mogen ze geen echte hinder geven. De architect is inmiddels benoemd. CASA Architecten gaat voor de cluster en de rest van Grubbehoeve de plannen maken. CASA staat er onder meer om bekend dat het goed met bewoners kan samenwerken. Hein de Haan van CASA heeft ook de eerste ideeën voor de verbouw van appartementen geleverd.

BEHEER

De toekomstige eigenaren van de cluster-woningen worden straks niet alleen gezamenlijk eigenaar van de hele cluster, maar worden ook verantwoordelijk voor het beheer.
Het beheer omvat groot onderhoud aan bijvoorbeeld dak, centrale verwarming en liften, maar ook dagelijks onderhoud zoals kleine reparaties en schoonmaak van de publieke ruimten in de cluster. In de koopprijs zullen we de kosten van groot onderhoud zoveel mogelijk afdekken. Via uw hypotheek betaalt u in een keer een investeringsbedrag en met de rente daarvan moet het groot onderhoud dan zoveel mogelijk bekostigd worden.
De kosten die overblijven, ook wel servicekosten genoemd, zullen maandelijks verrekend worden. Over het algemeen worden deze kosten ge´nd door een administratiekantoor, die ook verantwoordelijk is voor het dagelijks onderhoud. Bewoners bepalen gezamenlijk welk kantoor dat is en hoe hoog de maandelijkse lasten mogen zijn.

PARKEREN

Grubbehoeve had vroeger samen met Grunder een enorme parkeergarage aan de Bijlmerdreef. Via een binnenstraat kwam men de flat binnen. Deze garage is inmiddels bijna geheel gesloopt. Er komt een Cultureel Educatief Centrum voor in de plaats.
In dit gebouw komt een garage met 60 plaatsen voor bewoners van Grubbehoeve. Er is evenwel meer parkeergelegenheid nodig, want per woning wordt gerekend op 0,7 parkeerplek.
Het parkeren buiten de garage van het CEC zal in ieder geval aan de ach-terkant en misschien naast dit gebouw plaats vinden. Het is nog onbekend of het garages onder de grond worden of open parkeerhoven met bomen, of een combinatie daar-van. Bewoners zullen zich ook hierover moeten uitspreken.
We willen onderzoeken of kopers tegen betaling een vaste parkeerplek kunnen krijgen.
Het maaiveld (groen en paden rond de flat) zal in de toekomst veranderen. Langs de galerijkant van de flat komt een bedieningsstraat voor ambulances, verhuiswagens en de vuilafvoer.
Tussen deze straat en de garages plus CEC komt een parkachtige omgeving. Park blijft er ook aan de zonnige balkonzijde, met speelveldjes, boompartijen, wandelpaden en wellicht meer water.

LIGGING FLAT

Grubbehoeve ligt in het verlengde van metrostation Ganzenhoef, naast de metrobaan tussen de G- en K-buurt. Ze ligt in een gebied dat bet Bijlmer Museum wordt genoemd en waarover is afgesproken dat daar in de toekomst zoveel mogelijk het oude concept van de Bijlmermeer wordt gehandhaafd. Dat betekent veel park, veel water, speelplekken voor jong en oud en geen regulier autoverkeer op het maaiveld. Ambulances, politieauto's, en verhuiswagens kunnen daar natuurlijk wel rondrijden.
Het Bijlmer Museum bestaat in de nabije toekomst uit een zestal typische Bijlmerflats: Grubbehoeve, Kleiburg, Groeneveen, Kruitberg, Gooioord en Kikkenstein. Al deze flats worden gerenoveerd of zijn dat al, zoals Gooioord en Groeneveen. Kruitberg en Kikkenstein worden momenteel onderhanden genomen en voor Kleiburg worden de plannen nu getekend. Zowel m Kleiburg als Kikkenstein worden appartementen verkocht.
Het gebied bestond vroeger ook nog uit de flats Koningshoef en Grunder. In het kader van de Bijlmer Vernieuwing is besloten beide flats te vervangen door nieuwbouw. De flat Koningshoef is al verdwenen. Er komen veel eengezinswoningen en koopappartementen. Ook Grunder zal vooral een laagbouwgebied worden. Grunder en Koningshoef liggen m eikaars verlengde, m de incest oostelijke strook van het gebied, en zullen straks aansluiten bij de laagbouw-buurtjes Geerdinkhof en Kantershof die aan de overkant van de 'Gravendijkdreef liggen. De bedoeling is dat deze hoge dreef helemaal omlaag gaat en een gewone stadsstraat wordt. Voor een deel is dat al tussen Koningshoef en Kantershof gebeurd. Ook de Bijlmerdreef, tussen Grubbehoeve/Grunder en Gouden Leeuw/Groenhoven wil men naar het maaiveldniveau verlagen.

VOORZIENINGEN

Op dit moment is het nieuwe winkelcentrum Ganzenhoef bijna af. Voorjaar 2002 zullen de buurtwinkels open zijn. Boven de winkels liggen huur- en koopwoningen, deels al bewoond, er komt een groot marktplein en naast de metro staat een kantoortoren, met op de begane grond sociaal-medische voorzieningen, zoals een apotheek.
Achter het nieuwe winkelcentrum liggen de befaamde kinderboerderij Gliphoeve, al helemaal gerenoveerd, en het nieuwe activiteitencentrum Ganzenhoef, met een theaterzaal, sportzaal, muziekschool en jongerencentrum.Het metrostation Ganzenhoef krijgt binnenkort een nieuw jasje. Het beton wordt zoveel mogelijk vervangen door glazen wanden. Het wordt er opener en gezelliger.
Aan de Bijlmerdreef, naast de kop van Grubbehoeve, verrijst momenteel het CEC ofwel het Cultureel Educatief Centrum, met een zogenaamde leerstraat voor bewoners met onvoltooide of niet meer voldoende opleiding.
Het centrum vervangt onder meer de noodgebouwen tussen de Grubbehoeve en het metrostation, waarin nu de scholing en lessen Nederlands worden gegeven en het Vrouwen Empowerment Centrum zit. Op de bovenste etage van het CEC krijgt het gebouw woningen en in het gebouw zelf komen een fitnesscentrum en een parkeergarage in de kelder. Tussen Grubbehoeve, CEC en metrostation Ganzenhoef ligt straks een plein met enkele voorzieningen, zoals waarschijnlijk een kerk.

EXTRA'S

Op loopafstand van Grubbehoeve liggen veel basisscholen, een complete buitenaccommodatie voor atletiek (onder de metrobaan tussen Kleiburg en Kruitberg), de grote kinderspeelplaats Ford Kraaiennest, kinderopvang-verblijven, aktiviteitencentrum De Bonte Kraai en winkelcentrum Kraaiennest. Dit winkelcentrum zal in de toekomst geheel vernieuwd worden. Het gaat onder de garage Koningshoef/Kleiburg vandaan naar de omgeving rond metrostation Kraaiennest, waar ook al de moskee staat.
Wandelaars, fietsers en hondenuitlaters kunnen niet alleen terecht in het Bijlmer Museumgebied zelf, maar ook in de Bijlmerweide, op enkele minuten van Grubbehoeve. Ze vinden achter en tussen Geerdinkhof en Kantershof water, een kinderboerderij, een ponyclub, voetbalvelden en kunstwerken.
Tussen Groeneveen, Kruitberg en Kikkenstein ligt nog een mooi stiltegebied, dat de herinnering aan de Bijlmerramp levend moet houden: een monument voor de gestorvenen en overlevenden, omgeven door zitplaatsen en fraaie verblijfstroken.

ARENA OP FIETSAFSTAND

Wat verder weg vindt de Bijlmerbewoner de Gaasperplas met recreatieweiden, een kanoclub en zeilvereniging, het Bijlmerpark met moerasgebieden en voetbalvelden, het regionaal bekende winkelcentrum De Amsterdamse Poort, het Arena-gebied met voetbalstadion, megawinkels, bioscoop Pathe en o.a. de Heineken Music Hall.
Richting Abcoude ligt Recreatiegebied De Hooge Dijk, een groot golfterrein en de Abcouderpias. Richting Ouderkerk aan de Amstel wacht de Ouderkerkerpias met een uniek watervogelbestand en prachtige fietsroutes. Zwembaden zijn er in de Bijlmer zelf, Ouderkerk a/d Amstel, Abcoude en Diemen.

VERBINDINGEN

De Bijlmermeer is uniek als het om verkeers-verbindingen gaat. De metro brengt je binnen 15 minuten in de stad en binnen twee minuten op de Gaasperplas.
Eveneens in twee minuten zit je op metrostation Diemen Zuid, waar vandaan je met de trein binnen 15 minuten op Schiphol bent. De autowegen hebben bijna directe aansluitingen op alle grote verkeerswegen rond, naar en van Amsterdam. Binnen enige minuten zitje op de snelwegen naar Utrecht, Almere, Amersfoort, Zaandam, Den Haag en verder weg.
Bussen brengen reizigers rechtstreeks naar alle plaatsen in de directe omgeving. Treinstation Bijlmermeer wordt straks een immens, modern knooppunt van verkeer, met onder andere stopplaats voor de snelheidstrein.

Deze folder is een uitgave van
Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer
in overleg met
Woningstichting Patrimonium/Nieuw Amsterdam
vormgeving en productie: Henno Eggenkamp
druk: Leeuwenberg; dtp: Edith Cremers
oplage papieren uitgave: 3.000 exemplaren

aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleendTerug naar de hoofdpagina
 Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site