Koop Je Eigen Grubbehoeve

Hoe nu verder / spelregels

U heeft de folder over het kopen van een appartement in de Grubbehoeve gelezen en u wilt meedoen. Uw volgende stap is het invullen van bijgaand formulier en lid worden van de KJEB voor € 27,23 per jaar, giro 8280008 tnv KJEB, Amsterdam. Vergeet niet gevraagde bijlagen met het formulier mee te sturen.

INSCHRIJVING
Voor 1 mei 2002, of zo spoedig als mogelijk is, hoort u van de KJEB of u als potentiŽle koper bent ingeschreven.
U wordt ingeschreven:

  • als het lidmaatschap voor de KJEB betaald is
  • als na controle blijkt dat u voor uw woning voldoende hypotheek kan verwerven ( bij een verleden als wanbetaler of bij grote schulden krijgt u meestal geen hypotheek ! )
  • als bij navraag gekonstateerd is dat u gedurende de laatste 5 jaren niet bekend staat als overlast-veroorzaker op uw huidig woonadres
  • als u Nederlander bent of beschikt over een geldige verblijfsvergunning

TOEWIJZING WONING
Minimaal 30 woningen zijn bestemd voor kopers die hun toekomstige woning ingrijpend willen verbouwen. Het gaat om woningen op 10-hoog, op de kop en op 1-hoog. De overige woningen zijn voor kopers die geen ingrijpende verbouwing wensen.
Huidige bewoners van een KJEB-woning hebben altijd eerste recht op koop. Als er meer dan één gegadigde voor een woning is, hanteren we de volgende rangorde:
1. bewoner Grubbehoeve of Grunder,
2. bewoner hoogbouw Bijlmermeer,
3. ex-bewoner hoogbouw Bijlmermeer,
4. overige kandidaten.
Biedt deze rangorde geen uitkomst dan krijgen bewoners uit Grubbehoeve, die hun huis door sloop of herpositionering moeten verlaten, voorrang. Vervolgens telt woonduur in de hoogbouw van de Bijlmer. In andere gevallen wordt geloot. Bij afwijzing kunt u op een wachtlijst komen of kiezen voor een andere woning.
De eerste toewijzing van de woningen gebeurt tijdens een officiŽle bijeenkomst op 1 mei.

VERPLICHTING TOT KOOP
Tijdens genoemde bijeenkomst op 1 mei zullen wij u vragen om een koopoptie te ondertekenen. Met dit kontrakt bindt u zich tot koper van het appartement. Het kontrakt wordt afgesloten met Nieuw Amsterdam/Patrimonium. Het geeft u recht op de toegewezen woning en maakt u mede-opdrachtgever bij de renovatie van het gebouw en uw eigen woning.
De koopoptie verplicht u tot het betalen van een eerste aanbetaling op de koopsom, groot € 454. Wanneer u ter zijner tijd niet tot daadwerkelijke koop overgaat, bent u € 2269 kwijt. In de koopoptie, die u nog wordt toegestuurd, vindt u hierover meer informatie.

JURIDISCH EIGENDOM
Het appartement kan pas uw juridisch eigendom worden als de KJEB-cluster in losse appartementen is gesplitst. De splitsing kan plaats vinden als er een Definitief Ontwerp voor de gehele cluster is. Ook de aanbesteding van het ontwerp moet dan geregeld zijn.
We verwachten dat het Definitief Ontwerp en splitsing medio 2003 klaar zijn. Op dat moment kunt u uw hypotheek rond maken en is het appartement uw eigendom.

EERDERE BEWONING MOGELIJK
Als u met bewoning van uw appartement niet wilt wachten tot alles juridisch rond is, kunt u deze woning met een tijdelijk verblijfskontrakt betrekken. Natuurlijk kan dat pas uw woning ondertussen leeg staat.
Het verblijfskontrakt houdt in, dat u maandelijks, tot de definitieve koop, een bedrag betaalt dat gelijk is aan de huidige huur plus servicekosten.
Als er veel aan de woning vertimmerd moeten worden, raden wij u dit kontrakt af. Woningen op de begane grond en/of 1-hoog kunnen gezien de plannen pas na verbouwing betrokken worden. Wij verwachten dat dat in de loop van 2004 het geval kan zijn.

MEER INFORMATIE
We houden iedere donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur spreekuur in de Blauwe Zaal van Grubbehoeve. U kunt bellen met 020-368.0170. Meer informatie: KJEB, Postbus 22057, 1100 CB Amsterdam, e-mail: kjeb@grubbehoeve.nlTerug naar de hoofdpagina
 Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site